Czynnik chłodniczy – co to jest i jaki wybrać?

01

Czynnik chłodniczy jest nieodzownym elementem każdego systemu klimatyzacyjnego. To substancja, która krąży w zamkniętej instalacji chłodniczej i uczestniczy w wymianie ciepła między otoczeniem a komponentami układu klimatyzacji – pod wpływem przemian termodynamicznych pobiera lub oddaje ciepło. Obecnie, najlepszym dostępnym rozwiązaniem jest ekologiczny, wydajny i bezpieczny czynnik R32.

02

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP równy 675. W porównaniu do czynnika R410A, którego GWP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne – jego oddziaływanie na globalne ocieplenie jest aż trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera też negatywnego wpływu na warstwę ozonową, co potwierdza współczynnik ODP równy 0. Dodatkowo, w przeciwieństwie do R410A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednoskładnikowym), dzięki czemu może być poddany recyklingowi.

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne marki SEVRA pracują w oparciu o czynnik chłodniczy R32.