Rodzaje systemów klimatyzacyjnych – systemy split, multi split i VRF.

01

Ze względu na ilość jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej, systemy klimatyzacyjne dzielimy na układy pojedyncze split, układy multi split i systemy VRF.

System typu split składa się z jednej jednostki wewnętrznej
i jednej jednostki zewnętrznej, połączonych ze sobą orurowaniem chłodniczym (dwa przewody z czynnikiem chłodniczym – gazowy i cieczowy). Jednostkę wewnętrzną tworzy parownik wraz z wentylatorem, natomiast jednostka zewnętrzna składa się ze skraplacza, sprężarki i zaworu rozprężnego – komponentów generujących większy hałas. System split pozwala na klimatyzowanie jednego pomieszczenia. To jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań do domów, mieszkań, małych obiektów biurowych i usługowych.

02

Układy multi split to rozwiązanie dające możliwość klimatyzowania jednocześnie wielu pomieszczeń z użyciem tylko jednej jednostki zewnętrznej. System multi pozwala zwykle na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych, które podłączone są oddzielnymi przewodami chłodniczymi do jednego agregatu, co wpływa na znaczną oszczędność przestrzeni instalacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet urządzeń pracujących w układach pojedynczych. Szeroki wybór jednostek wewnętrznych różnego typu umożliwia indywidualne dobranie najbardziej odpowiedniego urządzenia do każdego pomieszczenia. Dobrze sprawdzi się w domach jednorodzinnych, wielopokojowych mieszkaniach
I przestrzeniach komercyjnych – biurach, sklepach, hotelach.

03

Systemy VRF (Variable Refrigerant Flow) to najbardziej rozbudowane układy klimatyzacyjne, przeznaczone do dużych obiektów komercyjnych. Dają możliwość łączenia wielu jednostek wewnętrznych I zewnętrznych w ramach jednego, sterowanego centralnie systemu i tworzenie długich instalacji o dużych różnicach wysokości. Jednostki wewnętrzne połączone są z agregatem systemem trójnikowym – co odróżnia system VRF od systemów split/multi split – z agregatu wychodzi jedna para rur (zasilanie/powrót), która rozgałęziana jest za pomocą trójników do poszczególnych jednostek wewnętrznych. Charakterystyczny dla systemów VRF jest także zmienny przepływ czynnika chłodniczego, którego ilość dostosowywana jest do aktualnego zapotrzebowania na moc chłodniczą/grzewczą w danym pomieszczeniu.