FAQ - pytania i odpowiedzi

 • Jakim okresem gwarancyjnym objęte są klimatyzatory SEVRA?

  Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne marki SEVRA z serii klimatyzatorów pokojowych RAC, komercyjnych LCAC i MULTI SPLIT objęte są aż 5-letnim (60-miesięcznym) okresem gwarancyjnym. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest spełnienie wszystkich wymagań zapisanych w Karcie gwarancyjnej.
  5-letnia gwarancja nie obejmuje akcesoriów oraz elementów instalacji

 • Jak często należy wykonywać przegląd konserwacyjny klimatyzacji?

  Rekomendowane jest wykonywanie dwóch przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku. Podczas trwania okresu gwarancyjnego, warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonanie minimum dwóch przeglądów rocznie w odstępach co najmniej 5-6 miesięcznych. Przeglądy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez Autoryzowanego Instalatora posiadającego aktualne uprawnienia.

  Odpowiednia konserwacja systemu klimatyzacji jest niezbędna dla jego prawidłowego działania, ale także dla komfortu i zdrowia korzystających z niego użytkowników.

 • Jakie czynności powinny być wykonane podczas przeglądu konserwacyjnego klimatyzacji?

  Podczas standardowego przeglądu konserwacyjnego powinno zostać wykonane czyszczenie filtrów powietrza w jednostce wewnętrznej, czyszczenie lameli parownika i skraplacza, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i instalacji odprowadzenia skroplin, sprawdzenie elementów instalacji (przewodów i izolacji) pod kątem uszkodzeń mechanicznych, sprawdzenie działania urządzeń sterujących. Powinny także zostać przeprowadzone pomiary ciśnień czynnika chłodniczego, pomiar wydajności chłodniczej i sprawności elektrycznej urządzeń.

 • Do kogo należy zgłosić usterkę klimatyzatora?

  W przypadku awarii klimatyzatora, należy zwrócić się do Autoryzowanego Instalatora, który wykonał montaż i uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzał okresowe przeglądy konserwacyjne. Instalator zdiagnozuje powstałą usterkę i zgłosi konieczność naprawy do producenta. Jeśli urządzenie posiada aktualną gwarancję i zgłoszenie gwarancyjne zostanie pozytywnie rozpatrzone, Autoryzowany Instalator przeprowadzi bezpłatną naprawę gwarancyjną. W przeciwnym wypadku koszty naprawy ponosi użytkownik, właściciel urządzenia.

  Szczegóły procedury gwarancyjnej zostały opisane w Karcie gwarancyjnej

 • Czy można samodzielnie zamontować klimatyzację?

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 517/2014 – tzw. ustawa F-gazowa), montaż i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych może przeprowadzić tylko profesjonalna firma instalacyjna, posiadająca odpowiednie uprawnienia – aktualny certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstwa i personelu. Jest to związane ze stosowanymi w systemach klimatyzacyjnych czynnikami chłodniczymi – są to fluorowane gazy cieplarniane, które w przypadku wycieku i emisji do atmosfery powodują niszczenie warstwy ozonowej. Wykonanie instalacji przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień grozi nie tylko karą grzywny, ale także powoduje utratę gwarancji na zakupione urządzenia.

  Montaż klimatyzacji wymaga profesjonalnych narzędzi i specjalistycznej wiedzy, dlatego warto powierzyć to zadanie fachowcom. Tylko prawidłowo wykonana instalacja może zapewnić poprawne i efektywne działanie systemu klimatyzacji.

  Szukasz wykwalifikowanego instalatora? Skontaktujemy Cię z fachowcami z Twojej okolicy! Kontakt.

 • Jak działa jonizator powietrza? Czym różni się od filtra?

  Jonizator produkuje jony ujemne, które są uwalniane do powietrza przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony mają zdolność otaczania i przyciągania różnego rodzaju cząstek zanieczyszczeń krążących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi w reakcję chemiczną, dezaktywując je. W ten sposób jonizator skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, pleśń, pyłki i inne alergeny. Neutralizuje także nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

  Filtry zamontowane w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów w sposób mechaniczny wyłapują z przepływającego powietrza i zatrzymują na swojej powierzchni zanieczyszczenia takie jak kurz i pył. W zależności od rodzaju filtra można go myć lub konieczna jest wymiana na nowy po określonym czasie eksploatacji.

 • Jak należy czyścić filtr powietrza klimatyzatora i jak często to robić?

  Zaleca się czyszczenie filtrów około raz w miesiącu. Wysoki stopień zabrudzenia filtra będzie skutkował nie tylko mniej efektywną pracą urządzenia – może mieć także negatywny wpływ na zdrowie i komfort użytkowników klimatyzacji.

  Filtr powietrza znajduje się pod panelem przednim jednostki wewnętrznej. Należy otworzyć panel i wypiąć filtr. Do czyszczenia filtra można użyć odkurzacza lub szmatki/gąbki zwilżonej ciepłą wodą o temperaturze poniżej 45 C (jeśli filtr jest bardzo zanieczyszczony w wodzie można rozpuścić łagodny detergent). Po umyciu filtr należy pozostawić do wyschnięcia w zacienionym i przewiewnym miejscu. Następnie zamontować z powrotem w obudowie jednostki wewnętrznej.

 • Jak uruchomić sterowanie klimatyzacją za pomocą Wi-Fi? Czy jest potrzebna aplikacja?

  Aby móc zdalnie sterować klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi, należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację AC Freedom. Darmowa aplikacja AC Freedom jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android) i w Applestore (dla iOS).

  Proces uruchamiania sterowania Wi-Fi został szczegółowo opisany w poradniku „Jak uruchomić Wi-Fi w klimatyzatorze SEVRA?”, dostępnym do pobrania tutaj:

  Jak uruchomić Wi-Fi w klimatyzatorze SEVRA? – Poradnik, instrukcja obsługi Pobierz

 • Jak skonfigurować moduł sterowania Wi-Fi?

  Cały proces instalacji, uruchomienia i konfiguracji modułu sterowania Wi-Fi został dokładnie opisany w instrukcji obsługi dostępnej do pobrania tutaj:

  SEVRA Moduł sterowania Wi-Fi – instrukcja obsługi Pobierz