Bezpieczeństwo użytkowania

Najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzone odpowiednimi oznaczeniami i atestami.

Bezpieczne dla zdrowia i środowiska

Produkty SEVRA realizują wszystkie wymagania Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem dla zdrowia
i ochroną środowiska, co dokumentują odpowiednie oznaczenia i atesty.

Atest Higieniczny PZH.

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne SEVRA otrzymały Atest Higieniczny PZH przyznawany przez Narodowy Instytut Zdrowia publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Atest Higieniczny PZH potwierdza, że urządzenia klimatyzacyjne SEVRA spełniają wszystkie wymagania w zakresie higieny i ekologii, ich użytkowanie nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Systemy klimatyzacji SEVRA mogą być bezpiecznie stosowane w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej i usługowych, w tym także w obiektach służby zdrowia i zakładach produkcyjnych branży spożywczej.

Oznakowanie CE.

Urządzenia klimatyzacyjne marki SEVRA posiadają oznaczenie CE, co jest deklaracją, że spełniają wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw i norm UE dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

Dzięki oznakowaniu CE klimatyzatory SEVRA mogą być wprowadzone na rynek i użytkowane na terenie całej Unii Europejskiej.