Czynnik chłodniczy R32

Wydajniejszy i bardziej ekologiczny czynnik chłodniczy R32 dostępny w całej gamie klimatyzatorów SEVRA.

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne Sevra pracują w oparciu o najnowszy,ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

Ekologiczny

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP równy 675.
W porównaniu do czynnika R410A, którego GWP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne – jego oddziaływanie na globalne ocieplenie jest aż trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera też negatywnego wpływu na warstwę ozonową, co potwierdza współczynnik ODP równy 0. Dodatkowo, w przeciwieństwie do R410A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednoskładnikowym), dzięki czemu może być poddany recyklingowi.

Bezpieczny

Czynnik chłodniczy R32 charakteryzuje się małą toksycznością i niskim stopniem palności, dzięki czemu gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.

Wysokoefektywny

Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym, czynnik chłodniczy R32 jest bardziej wydajny od czynnika R410A. Instalacja klimatyzacyjna wymaga około 30% mniejszej ilości czynnika. Dodatkowo R32 zwiększa efektywność energetyczną urządzenia nawet o 10%.

Co to jest czynnik chłodniczy?

Czynnik chłodniczy jest nieodzownym elementem każdego systemu klimatyzacyjnego. To substancja, która krąży w zamkniętej instalacji chłodniczej i uczestniczy w wymianie ciepła między otoczeniem a komponentami układu klimatyzacji – pod wpływem przemian termodynamicznych pobiera lub oddaje ciepło. Obecnie, najlepszym dostępnym rozwiązaniem jest ekologiczny, wydajny i bezpieczny czynnik R32.

Regulacje prawne dotyczące czynników chłodniczych.

Od 2015 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie F-gazowe nr 517/2014, uchwalone przez Parlament Europejski 16 kwietnia 2014 roku, mające na celu stopniową rezygnację z używania czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP i zminimalizowanie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery. Zakłada ono między innymi zakaz stosowania na rynku europejskim czynników chłodniczych o GWP powyżej 750 w klimatyzatorach o ładunku czynnika do 3 kilogramów po 1 stycznia 2025 roku. Zakaz obejmie czynnik chłodniczy R410A, którego GWP wynosi 2088, a który był dotychczas powszechnie stosowany wsystemach klimatyzacji mieszkaniowej i niewielkich systemach komercyjnych. Wymagania rozporządzenia spełnia czynnik chłodniczy R32 o GWP równym 675.